Elektrárny Opatovice

Elektrárny Opatovice patří k takzvaným kogeneračním zdrojům – kromě elektřiny dodává odběratelům teplo a teplou užitkovou vodou v Pardubicích, Hradeci Králové a Chrudimi. Náš koncept výroční zprávy vyhrál výběrové řízení, následovala realizace tiskové a elektronické verze.

brožura
EOP – Výroční zpráva 2009
EOP – Výroční zpráva 2009
Podívejte se také…